Aviodrome - Home
    Home De Aviodrome homepage

Collectie:
Trefwoord(en):


Meerdere trefwoorden scheiden met spatie

De luchtvaart hanteert een uiterst strakke en zakelijke bedrijfsvoering. Procedures, formulieren, checklists en logboeken zijn vanaf de pionierstijd in gebruik. Daarom zijn heel veel luchtvaartprocessen goed gedocumenteerd. Maar helaas is ook efficiency sinds de oertijd een kenmerk van de luchtvaart. Heel vaak is belangrijk archiefmateriaal volgens de regels vernietigd... Voeg daar nog eens bij dat in de Tweede Wereldoorlog alles wat met luchtvaart te maken had een gewild doel was voor bombardementen, en het mag duidelijk zijn dat er relatief weinig documentatie bewaard is gebleven. Gelukkig hebben vele luchtvaartenthousiasten van begin af aan verzamelingen aangelegd. Mede daardoor is een schat aan informatie bewaard gebleven. Nog elke week komt er wel iets boven water of liever: van de zolder. Wat te denken van de factuur die de jonge Anthony Fokker aan zijn moeder overhandigde voor het repareren van een lichtschakelaar? Of de eerste Nederlandse brevetten en bewijzen van luchtwaardigheid? Of het diploma behorend bij de Willem-I prijs voor goed ondernemerschap aan Fokker?